187 doktorata u jednoj nedelji

Doktorske studije uvedene su u sistem visokog obrazovanja u Republici Srbiji Zakonom o visokom obrazovanju 2005. godine. Zbog prelaznih odredbi tog zakona, sada već više od deset godina od njegovog donošenja, doktorati se na univerzitetima u Srbiji rade paralelno i kroz doktorske studije i po zakonu koji je važio pre 2005. Ova dualnost je dovela do značajne neravnopravnosti doktoranata. Zbog toga se u izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju usvojenim 2014. godine uvodi član 123 koji utvrđuje 1. oktobar 2016. godine kao krajnji rok za završetak doktorata „po starom programu“.

Odredba ”krajnjeg roka” je izazvala drastično povećanje broja odbrana doktorskih disertacija neposredno pred istek ovog roka. Bez obzira što je odredba na kraju promenjena, to kandidati nisu znali do septembra kada su već imali zakazane odbrane. U nedelji pred 1. oktobar bilo je čak 187 odbrana doktorata, što je šest puta više od nedeljnog proseka za 2016. godinu.

Osvrnimo se na grafikon ispod koji ilustruje broj odbrana doktorata u 2015. i 2016. godini.

Tipično povećanje broja odbrana pred početak naredne školske godine u 2016. godini je bilo mnogo intenzivnije. Takođe, broj odbranjenih doktorata u 2016. godini (1459) bio je značajno veći nego u prethodnoj godini (1252), verovatno i zbog pomenute zakonske odredbe koja definiše rok.

Slika: Broj odbrana doktorata po nedeljama
 

Predstavljena analiza demonstrira mogućnosti korišćenja podatka iz Nacionalnog repozitorijuma doktorskih disertacija u Srbiji (NaRDuS) koji je uspostavljen izmenama Zakona o visokom obrazovanju iz 2014. godine. Univerziteti od tada imaju obavezu da u roku od 90 dana odbranjenu disertaciju pohrane u NARDUS. Do 1. februara 2017. godine u NaRDuS su bili uneti podaci za 5406 doktorata sa svih akreditovanih univerziteta u Srbiji.