187 doktorata u jednoj nedelji

Doktorske studije uvedene su u sistem visokog obrazovanja u Republici Srbiji Zakonom o visokom obrazovanju 2005. godine. Zbog prelaznih odredbi … More