Učešće institucija iz Republike Srbije u Horizontu 2020

Na portalu otvorenih podataka Evropske unije mogu se pronaći podaci o svim odobrenim projektima iz Srbije a u okviru programa Horizont 2020. Među objavljenim podacima nalazi se 164 projekta u kojima učestvuje 115 institucuja iz Republike Srbije koje ukupno povlače preko 61 milion evra. Vizuelizacija koja se nalazi niže prikazuje ove podatke. Pojedinačni plavi krugovi odgovaraju institucijama i organizacijama, a njihova površina ukupnim odobrenim sredstvima. Institucije koje imaju zajedničke projekte su dodatno povezane linijima. Sliku možete da zumirate i da pomerate kružiće, a ukoliko kursorom stanete iznad kružića dobićete više informacija o projektima u kojima učestvuje ta konkretna institucija.

Za više detalja o projektima i institucijama skinite tabele otvorenih podataka sa portala EU. Podaci korišćeni za pravljenje vizuelizacije skinuti su 31. maja 2018.