Pravo na ponovnu upotrebu podataka na primeru izbora udžbenika

Usvajanjem Zakona o elektronskoj upravi 2018. godine dobili smo pravo na ponovnu upotrebu podataka u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Nije poznato da je neko od sugrađana do sada koristio ovo pravo. To je i za očekivati imajući u vidu da se radi o nečemu što je novo i da zakonska terminologija može da zbuni. Ovaj blog ima za cilj da ukratko pojasni šta ovo pravo podrazumeva i da na primeru jednog takvog zahteva pokaže kako se ovo pravo može koristiti.

Radi se o sledećem. Ukoliko državni organ poseduje neke podatke koristeći se ovim pravom bilo ko može da traži da se ti podaci otvore. Ukoliko to nije u suprotnosti sa drugim zakonima, npr. zakonom o intelektualnoj svojini ili zaštiti podataka o ličnosti, državni organ je dužan da podatke otvori u mašinski čitljivom obliku, slobodne za dalje korišćenje u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Mašinska čitljivost i pravo na dalje korišćenje čine ovako dobijene podatke korisnim istraživačima i privredi. Ovo predstavlja i suštinsku razliku između ovog prava i prava na pristupu informacijama od javnog značaja. Koga zanimaju pravni detalji ovo je razrađeno u članovima 25-27. Zakona o elektronskoj upravi.  Detaljne savete i pravna pojašnjenja možete naći u sjajnoj brošuri UNDP, “Vodiču za otvorene podatke” (strane 70-83). Tu se nalazi i nacrt (template) zahteva. Malo prepravljen nacrt koji smo mi koristili nalazi se ovde.

Ovde ćemo se baviti konkretnim primerom. Izabrali smo podatke o izboru udžbenika imajući u vidu da je ova priča trenutno aktuelna, podaci mogu biti jako korisni ne samo roditeljima i knjižarama, već i istraživačima koji se bave obrazovanjem. Takođe, ovde postoji jasna zakonska obaveza državnog organa da vodi taj registar te nije bilo teško opisati na koje podatke se odnosi zahtev:

Prijatno iznenađeni, oko dve sedmice kasnije dobili smo sledeći odgovor:

Link u ovom dokumentu vodi ka WeTransfer servisu gde smo našli sledeći Excel fajl: izbor_udzbenika_2017-2020.xlsx

Fajl sadrži izbor udžbenika po osnovnim školama za prošle četiri školske godine. Ovi podaci se lako daju ukrstiti sa podacima o osnovnim školama dostupnim na portalu otvorenih podataka Ministarstva prosvete.

Ovde smo praktično demonstrirali šta je to pravo na ponovnu upotrebu i kojim putem doći do podataka. Nadamo se da ćemo na ovaj način osnažiti sugrađane i preduzetnike da ovo pravo ne ostane samo paragraf u zakonu već da počnemo da ga intenzivno koristimo.