Udeo izdavača na tržištu osnovnoškolskih udžbenika u Srbiji

Na osnovu podataka koje je Opservatorija društvenih inovacija dobila od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po zahtevu za ponovnu upotrebu podataka i javno dostupnih podataka o školama sa Portala otvorenih podataka Republike Srbije, moguće je precizno odrediti udeo na tržištu osnovnoškolskih udžbenika koji imaju pojedini izdavači. Prikazani grafik se odnosi samo na udžbenike štampane na srpskom jeziku. Podatke o udžbenicima štampanim na jezicima nacionalnih manjina za sada nemamo, ali je izvesno da tu slika izgleda potpuno drugačije. Pre svega zato što je, za razliku od privatnih izdavača, Zavod za udžbenike u obavezi da ih štampa.

Izvori podataka: