Oblasti i programi (još uvek) aktuelnog ciklusa naučnoistraživačkih projekata

Otvoreni podaci o projektnom ciklusu istraživanja u Srbiji koji je počeo 2011. godine i još uvek traje pokazuju da je 143 od 208 akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija (NIO) dobilo priliku da budu nosioci projekata u jednom od tri programa koji su finansirani iz republičkog budžeta: osnovna istraživanja u nauci, interdisciplinarna istraživanja i tehnološki razvoj. Ukupno je dodeljeno 777 projekata: 394 u osnovnim istraživanjima, 110 u interdisciplinarnim i 273 u programu tehnološkog razvoja

U okviru ova tri programa projekti su bili svrstani u ukupno 23 oblasti. Najviše ih je bilo u oblasti „Biotehnologija i poljoprivreda” (71), a najmanje u oblasti „Informacione i komunikacije tehnologije” (8). Nisu ni sve NIO podjednako zastupljene. Medicinski fakultet ima npr. 55 projekata u tri oblasti, a Institut „Vinča” 38 projekata u čak 12 oblasti.

Podaci sa open data portala se lako analiziraju i vizuelizuju. Ovde vam predstavljamo jedan interaktivni način (Sankey diagram) da vidite u kojim oblastima se rade istraživanja. Ekran nije baš pogodan da prikaže udeo svih NIO, ali je dovoljan da vidimo ko daje najveći doprinos za svaku oblast istraživanja, barem kad je broj projekata u pitanju.

(Celu tabelu sa brojem projekata po rukovodećim institucijama i oblastima možete preuzeti kao CSV fajl.)