Vizuelizacija budžeta odrasla, osamostalila se

Atraktivne vizuelizacije javno dostupnih podataka nisu česta pojava. Ili je grafički prikaz previše jednostavan ili podataka nema dovoljno. Da bi se tema kulture korišćenja podataka izborila za svoje mesto u javnom prostoru potrebne su baš takve teme, dobro strukturirane i intrigantne. Baš zato se tema državnog budžeta često pojavljuje kao tizer. Društvo iz ODI-jevog oblaka davno je počelo da privlači pažnju takvim vizuelizacijama. Istini za volju, nekada je privlačilo i previše pažnje pa su se kritični podaci preko noći netragom gubili i nestajali sa veb strana državnih institucija. Svejedno, interesovanje je preživelo test vremena, pređena je tačka posle koje nema nazad i danas se vizuelizacija koju su inspirisali DataViz odmetnici, pojavila tamo gde joj je sve vreme i bilo mesto — na domenu gov.rs.

Zahvaljujući inicijativi UNDP Srbija, Opservatorija društvenih inovacija i Kancelarija za IT i eUpravu su spojili lepo i korisno. Podaci o planiranom budžetu jedinica lokalnih samouprava za 2020. godinu su standardizovani, napravljen je portal gde JLS mogu da unesu svoje podatke i da odmah postanu vidljivi na nacionalnom portalu otvorenih podataka.

Zoom prezentacija “Otvorenog budžeta”

Softver namenjen unosu podataka i njihovoj vizuelizaciji ODI je razvio kao open source i stavio na raspolaganje svima kojima se ovaj način prikazivanja podataka sviđa i čini inspirativnim. U bazu podataka još uvek nisu uneti podaci za sve JLS — zapravo, unelo ih je samo prvih deset — ali će baš to biti dobar indikator trenda otvaranja podataka u Srbiji. Odnos plavog i sivog na ovoj mapi će govoriti o tome koliko imamo kapaciteta da obradimo i standardizujemo već poznate podatke, da ih formatiramo kako treba i obelodanimo. Zakonski za to odavno više nema prepreka, videćemo šta praksa misli o tome.

About Srđan Verbić

Not yet...